Polityka prywatności

Serwis ‘Konkurs Invest Cuffs 2023’ stosuje w zakresie ochrony danych osobowych zasady określone w przepisach prawa, w szczególności:

  • Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024),
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usługi lub odpowiedzi na wiadomości przesłane przez Użytkowników.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz zażądać ich poprawy, zmiany lub usunięcia.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będzie proszony, to w większości przypadków Imię i Nazwisko oraz adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji określonych funkcji Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której dane dotyczyły.

 

Cookies (Ciasteczka)

W Serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika. Tę informację serwer może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze stroną z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wyłącznie określić profil informacji, jakimi użytkownik jest zainteresowany.

Użytkownik może sam zdecydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia/preferencje w przeglądarce www. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek zwykle pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z tej strony użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

 

Więcej o cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl

 

Administrator danych

Administratorem danych jest Organizator ‘Invest Cuffs 2013’: Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych, Plac Wolnica 7, 31-060 Kraków, NIP: 6793118922, REGON: 363021104, KRS: 0000586251.

 

Niezapowiedziane wiadomości

Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały zapisy Polityki prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, innych oferowanych usług i produktów (np. wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Serwisu.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Serwisu. Informacje komercyjne wysyłane są sporadycznie, a ich objętość jest ograniczana w stopniu w jakim jest to możliwe.

 

Zmiany w Polityce prywatności

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

Każdego użytkownika Serwisu oraz innych publikacji należących do Serwisu obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności nie możesz odwiedzać Serwisu, a tym samym oddać głosu w ‘Konkursie Invest Cuffs 2023’.

 

Dodatkowe regulacje

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony oraz do administracji serwerem. Mogą zostać również udostępnione na wezwanie odpowiednich służb, w związku z prowadzonym postępowaniem prawnym.

Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych współpracującym z Fundacją partnerom.

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się w Serwisie jest regulowana osobnymi postanowieniami.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: administrator@investcuffs.pl.

Log in with your credentials

Forgot your details?